ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના: 6000 રૂપિયાની સહાય (Smartphone Sahay Yojana 2023), ઓનલાઈન અરજી

Smartphone Sahay Yojana 2023, ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના: સરકાર IKhedut Gujarat પર વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી રહી છે, જેમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું ફરજિયાત છે. આવી જ એક યોજનાની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું તે છે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના. આ પ્રોગ્રામ ખેડૂતોને સ્માર્ટફોન માટે અરજી કરવા અને તેના માટે રૂ. 6,000 સહાય મેળવવાની સુવિધા આપે છે. ઓનલાઈન … Read more